CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THẢO NGUYÊN HOUSE

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

 

I. Mục đích thu thập thông tin:

Công ty TNHH Ngôi Nhà Thảo Nguyên “Thảo Nguyên House” hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website Thảo Nguyên House. Với Chính sách bảo mật thông tin sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của người dùng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

Chính sách này được áp dụng khi người dùng truy cập website thaonguyenhouse.vn, tức là người dùng đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách này vì vậy khi truy cập website người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập Thông tin của Người dung chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

1. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Thảo Nguyên House

2. Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn;

3. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

4. Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Thảo Nguyên House

5. Chúng tôi thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

    1. Xác định người truy cập, website của Thảo Nguyên House;

    2. Phân tích và tối ưu hóa các website của Thảo Nguyên House

6. Xác nhận thông tin giao hàng

7.Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch

8.Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;

III. Phạm vi thu thập thông tin

1. Thông tin của Khách hàng mà Chúng tôi sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ;

Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, …

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán…

2. Cho từng, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng của chính người dùng hoặc đảm bảo sự liên hệ giữa chúng tôi và người dùng được thông suốt, thuận tiện.

3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, người dùng tùy chọn việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho chúng tôi.

IV. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dung sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website thaonguyenhouse.vn

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ THẢO NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: 158C Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu,Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3820.1817

V. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Người dung có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản lý website thaonguyenhouse.vn thực hiện việc này.

– Người dung có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị website thaonguyenhouse.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùngkhôi phục và bảo mật lại thông tin.

VI. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên thaonguyenhouse.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thaonguyenhouse.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, thaonguyenhouse.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của thaonguyenhouse.vn.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

VII. Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

– Các thành viên trên trang có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang thaonguyenhouse.vn tới Ban quản trị website qua:

Điện thoại : (028) 3820.1817

Hoặc email: khuonghuynh@thaonguyenhouse.vn

– Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin người dùng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

– Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

– Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website, Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

VII. Sửa đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời gian chúng tôi quyết định thay đổi đáng kể cách thức mà chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của chúng tôi bằng cách đăng thông báo nổi bật trên trang chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn luôn được sử dụng theo chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin được thu thập.

 

0338948833